U okviru projekta ”Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji”, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, u saradnji sa Švajcarskom Vladom, osnovao je Savet izbeglica. Cilj ovog saveta je osnaživanje izbeglica da sami učestvuju u procesima donošenja odluka i jačanja njihove mreže za podršku.

 

Savet omogućava aktivno učešće izbeglica i tražilaca azila u formulisanju, prioritetizaciji i rešavanju izazova sa kojima se svakodnevno susreću. Savet će uzimati u obzir mišljenja i stavove izbeglica i tražilaca azila, razvijaće veštine individualnog i grupnog samozastupanja, kao i neformalne mreže unutar njihovih zajednica. Savetom upravljaju izbeglice, uz pomoć predstavnika Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS.

 

Uprkos značajnoj podršci koju izbeglice i tražioci azila dobijaju, jedan od najvećih izazova sa kojim se ovi ljudi suočavaju jeste nedostatak perspektive za integraciju u srpsko društvo, zbog čega se odlučuju da napuste Srbiju. Izbeglice i tražioci azila i dalje u velikoj meri zavise od podrške organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija. U najvećem broju slučajeva pripadnici ove ranjive grupe nisu uspeli da se afirmišu kao samostalne osobe. Upravo Savet izbeglica radiće na sistemskom rešavanju ovog izazova kako bi naši novi sugrađani bili dovoljno informisani i osnaženi da izvade sebi ličnu kartu, otvaraju račune u banci, upisuju decu u škole, nostrifikuju diplome, registruju svoje preduzetništvo, pristupe tržištu rada i profesionalno napreduju

 

Na inicijalnom sastanku Saveta izbeglica okupilo se više od 40 izbeglica iz Avganistana, Sirije, Irana, Burundija, Kube, Konga, Obale Slonovače, Libije i drugih zemalja. Njihova zajednička poruka je da se uz podršku i prijateljstvo svi izazovi izbegličkog života mogu lakše prevazići, te da su spremni da, sa kapitalom koji nose sa sobom, budu aktivni i korisni članovi srpskog društva.