Konkurs za posao: Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama

Organizacija: Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

Lokacija: Beograd i gradovi u kojima se nalaza centri za azil i prihvatni centri, kao i druge ustanove i mesta u kojima borave izbeglice i tražioci azila

Trajanje ugovora: Do kraja 2024. godine, uz mogućnost produženja

 

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partner UNHCR-a, raspisuje konkurs za pravne savetnike/ce za pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

 

Ukoliko želite da se uključite u oblast izbegličkog prava i međunarodnog prava ljudskih prava i  da radite u timu profesionalaca posvećenih ovoj oblasti, onda je IDEAS pravo mesto za Vas. Program za azil i migracije IDEAS-a pruža vam mogućnost da se, bez obzira na predznanje, autentično uključite u oblast zaštite izbeglica i dobijete priliku da se kroz ovaj posao lično i profesionalno razvijate.

 

Poslovi pravnog savetnika/ce obuhvataju:

 • Obilazak centara za azil i prihvatnih centara i svih drugih institucija i mesta na kojima se mogu nalaziti osobe u potrebi za međunarodnom zaštitom;
 • Informisanje i pravno savetovanje tražilaca azila o pravu na azil kroz individualni i grupni rad;
 • Sprovođenje individualne procene potencijalnih slučajeva za pravno zastupanje;
 • Pisanje i podnošenje zahteva za azil;
 • Istraživanje o stanju u zemlji porekla i trećim zemljama;
 • Koordinisanje i vođenje pravnog slučaja u postupku azila ili drugom postupku sa drugim relevantnim profesionalcima (psiholozima, psihijatrima, specijalistima sudske medicine, ekspertima iz oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima ili seksualnog ili rodno zasnovanog nasilja i drugim);
 • Priprema za saslušanje u postupku azila;
 • Zastupanje izbeglica i tražioca azila pred Kancelarijom za azil;
 • Praćenje napretka slučajeva i redovna komunikacija sa klijentima;
 • Pisanje i podnošenje žalbi Komisiji za azil;
 • Pisanje i podnošenje tužbi Upravnom sudu;
 • Pisanje i podnošenje pritužbi, predstavki i podnesaka nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava;
 • Istraživanje, aktivno učestvovanje i asistiranje starijim pravnim savetnicima u pisanju i podnošenju ustavnih žalbi Ustavnom sudu Srbije;
 • Istraživanje, aktivno učestvovanje i asistiranje starijim pravnim savetnicima u pisanju i podnošenju predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, ugovornim telima i specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija;
 • Analiza domaće, uporedne i međunarodne prakse u oblasti zaštite izbeglica i tražilaca azila.

 

Uslov za konkurisanje je da su kandidati i kandidatkinje završili osnovne ili master studije iz oblasti prava i srodnih disciplina i imaju znanje srpskog i engleskog jezika, a poželjno je da imaju:

 

 • Razvijenu interkulturalnu osetljivost i razumevanje specifičnih kulturnih normi i konteksta zemalja porekla izbeglica;
 • Visok stepen fleksibilnosti, proaktivnost i prilagodljivost dinamičnom radnom okruženju;
 • Dobre veštine komunikacije i pregovaranja;
 • Vozačku dozvola B kategorije, ali čije posedovanje neće biti odlučujuće ukoliko kandidat/kinja poseduje ostala znanja i veštine.

 

Predznanje iz oblasti azila nije ključno, već iskrena posvećenost poslu i zaštiti prava izbeglica i tražilaca azila. Svi odabrani kandidati/kinje proći će kroz sveobuhvatan trening program, a imaće i priliku da uče od iskusnih pravnika kroz sistem mentorstva i kontinuirane supervizije. Pravni savetnici/ce u IDEAS-u imaju priliku da steknu konkretno praktično iskustvo u zastupanju klijenata, da rade sa osobama iz različitih kultura, da kroz svoj rad poboljšaju živote ljudi i usavrše se u oblasti izbegličkog prava i međunarodnog prava ljudskih prava.

 

U IDEAS-u cenimo različitost i dajemo šansu svima. Naš tim čine ljudi raznih profila i svi su dobrodošli. Ono što se vrednuje je trud, rad, posvećenost, empatija i iskrena želja da se pomogne drugoj osobi u potrebi za zaštitom.

 

Zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju prijavu sa biografijom (CV) na office@ideje.rs. Konkurs je otvoren do 10/10/2023. godine.

 

Prijava treba da sadrži kontakt podatke kandidata/kinje, kratak pregled obrazovanja i radnog iskustva. Kandidati/kinje koji budu prošli u drugi krug biće pozvani na razgovor. Sva pitanja u vezi konkursa mogu se poslati na email office@ideje.rs.

 

Prijavi se i postani deo našeg tima!