U organizaciji Koalicije za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja, koju čini devet organizacija civilnog društva, održan je interni trening za predstavnike i predstavnice članica na temu identifikacije slučajeva, procene rizika i kriterijuma reagovanja u slučajevima postojanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom izbeglicama i migrantima.

Učesnici i učesnice u edukativnom treningu imali su priliku da se informišu o izazovima u prepoznavanju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, proceni rizika kod sumnje na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i o kriterijumima reagovanja i upućivanja u slučajevima različitih oblika nasilja. Psihološkinja Lidija Milanović podelila je svoje iskustvo u radu sa decom i osvrnula se na važnost uloge participacije dece u proceni rizika u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, odnosno na mehanizme zaštite dece koja borave u centrima za azil ili drugim objektima za smeštaj u procesu ohrabrivanja da prijave nasilje. O zaštiti dece u krivičnom postupku govorio je advokat Rastko Brajković.

Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja ima za cilj osiguranje bezbednosti jedne od najugroženijih grupa dece koja su izložena pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije, zanemarivanja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije. U svom radu, Koalicija ukazuje na rizik od zlostavljanja i nasilja kojem su deca izbeglice i migranti izložena, a takođe i podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima i institucijama u konkretnim situacijama nasilja, unapređuje sistemsku identifikaciju dece koja su iskusila zlostavljanje i zanemarivanje i pruža pravnu zaštitu.

Koalicija je osnovana na inicijativu Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, zajedno sa Centrom za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danskim savetom za izbeglice (DRC). Ubrzo su joj se priključile i ostale partnerske organizacije koje su prepoznate po posvećenom pružanju pomoći i podrške deci izbeglicama, migrantima i tražiocima azila. Među njima su organizacije Indigo, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Refugee Aid Serbia (RAS), Save the Children za severozapadni Balkan i Centar za integraciju mladih (CIM).