Život LGBTIQ+ građana i građanki u Srbiji odvija se u pretežno negativnoj i povremeno neprijateljski nastrojenoj društvenoj atmosferi karakterisanoj negativnim i na predrasudama zasnovanim stavovima, koji neretko dolaze i od strane donosioca odluka i javnih ličnosti. Neadekvatna primena zakona u oblasti zaštite od nasilja, govora mržnje i diskriminacije, manjak efikasnih mera inkluzije, te izuzetno nizak stepen poverenja LGBTIQ+ osoba u institucije, onemogućavaju bezbedan i slobodan život LGBTIQ+ osoba u Srbiji. Iako raspoloživi podaci jasno ukazuju na različite prepreke i izazove sa kojima se susreću LGBTIQ+ osobe tokom obrazovanja, na tržištu rada, pristupu uslugama zdravstvene zaštite, područje privatnog i porodičnog života uglavnom ostaje neistraženo.

 

Sticanje uvida u porodične odnose LGBTIQ+ osoba posebno je važno zato što porodica igra ključnu ulogu u životu svake osobe. Odnosi koje ljudi formiraju u okviru porodice oblikuju njihovu percepciju sebe, sveta i ko će biti kada odrastu. Tokom života, porodica predstavlja jedan od osnovnih oslonaca i mehanizama podrške, pogotovo u suočavanju sa poteškoćama. U Srbiji LGBTIQ+ osobe nemaju iste mogućnosti da zasnuju porodicu kao i druge osobe. Pravni okvir ne prepoznaje istopolna partnerstva i porodice, što LGBTIQ+ osobama uskraćuje brojna prava, od toga da sa partnerom ili partnerkom snose finansijske troškove, naslede zajedničku imovinu, koriste prava iz oblasti porodično-pravne i socijalne zaštite, učestvuju u brizi o zdravlju, do toga da imaju i brinu o deci.

 

Osim što nemaju pravo na svoju porodicu, zbog široko rasprostranjenih predarasuda i stereotipa prema LGBTIQ+ osobama, otkrivanje seksulne orijentacije i rodnog identiteta roditeljima može da značajno naruši i odnose LGBTIQ+ osoba sa primarnom porodicom.

 

Tema ovog istraživanja je upravo kako seksualna orijentacija, rodni identitet i seksualne karakteristike utiču na odnose LGBTIQ+ osoba sa njihovim roditeljima, na njihove partnerske odnose i formiranje sopstvene porodice. Kroz povećanje vidljivosti izazova u ovoj oblasti, istraživanje ima za cilj i da pruži doprinos i podrži procese usmerene na pravno prepoznavanje LGBTIQ+ parova i porodica u Republici Srbiji.

 

Istraživanje možete preuzeti OVDE.