”Pandemija Covid-19 postavila je izazove svim građanima, a posebno starijima koji su, zbog bioloških, psiholoških i socijalnih promena, podložniji oboljevanju koje je praćeno težim ishodima nego kod mlađe populacije, rekla je Lidija Milanović iz Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS na konferenciji ”Grad Beograd prijatelj starih – da niko ne ostane sam” koja je organizovana povodom Međunarodnog dana starijih.

”Istraživanje o uticaju Covid-19 na faktore koji omogućavaju da se Beograd razvija kao grad koji je prijatelj starijih treba da pruži odgovore na to kako je virus uticao na starije, ali i da omogući sagledavanje kako grad treba u takvim okolnostima da odgovori na potrebe ove društvene grupe i da, i u kriznim vremenima, stvara pozitivno okruženja za starije, istovremeno štiteći one koji su najugroženiji”, naglasila je Milanović.

Ona je dodala da je niz mera u cilju zaštite života i zdravlja starijih, uključujući i mere karantina i izolacije, imalo negativne posledice na starije. Ove mere ograničile su kretanje, smanjile socijalne kontakte i dostupnost usluga podrške u zajednici. Sve to, istakla je Milanović, uticalo je na mentalno zdravlje ove društvene grupe.

U cilju razvoja Beograda kao grada koji stvara prijateljsko okruženje za starije građane, Grad Beograd i IDEAS realizovali su istraživanje na osnovu metodologije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) ”Gradovi – prijatelji starijih”. Istoimeni koncept nastao je na osnovu Okvira SZO za aktivno starenje u cilju optimizacija mogućnosti za zdravlje, učešće, bezbednost i unapređenje kvaliteta života starijih.

Tema ovogodišnje konferencije ”Grad Beograd prijatelj starih – da niko ne ostane sam”  bila je solidarnost i međugeneracijska saradnja u kriznim vremenima, s obzirom da je pandemija Covid-19 najviše pogodila upravo našu najstariju populaciju.

Na događaju su govorili i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, sekretarka Sekretarijata za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević  i sekretarka  Crvenog krsta Beograda Ivana Marisavljević Dašić.