Lidija Milanović

Viša savetnica za socijalnu zaštitu

Oblasti ekspertize: razvoj sistema socijalne zaštite, izrada strateških dokumenata i podzakonskih akata u socijalnoj zaštiti, supervizija, edukacije i razvoj stručnih kompetencija zaposlenih, krerianje i sprovođenje programa obuke, razvoj usluga, zaštita dece od nasilja i ostvarivanje prava dece, podrška porodici i roditeljima u vršenju roditeljskog prava, starijim, osobama sa invaliditeom i drugim ranjivim grupama, trgovina ljudima, zaštita maloletnika bez pratnje

Lidija Milanović ima više od 30 godina iskustava rada u oblasti socijalne zaštite na zaštiti ranjivih grupa, posebno porodice i dece, i razvoju inkluzivnih zajednica za ranjive grupe građana. Radila je u centru za socijalni rad na zaštiti dece bez roditeljskog staranja i u konfliktnim porodičnm i roditeljskim odnosima, u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu kao savetnik  u odeljenju za superviziju i aktuelno u  Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima kao rukovodilac organizacione jedinice. Takođe, ima bogato iskustvo u sistemskom uređenju oblasti socijalne zaštite, radila kao konsultant za razvoj podzakosnkih akata u Srbiji i Crnoj Gori, posebno iskustvo u razvoju usluga socijalne zaštite, razvoju kompetencija zaposlenih kroz edukacije i superviziju stručnog rada. Kreirala i akreditovala veliki broj usluga za zaštitu dece, osoba sa invaliditetom i starijih. Posvećena radu na unapređivanju mentlanog zdravlja u zajednici, ostvarivanju i zaštiti prava deteta u socijalnoj zaštiti i zaštiti žrtava trgovine ljudima. Poseduje veliki broj trenerskih licecni, licencirani stručni radnik i supervizor.