Lyse je tridesetsedmogodišnja lekarka iz Burundija koja je zbog kršenja ljudskih prava koja su ozbiljno ugrožavala njenu bezbednost i život izbegla u Srbiju. Kao tražiteljka azila u našoj zemlji, trenutno živi u Centru za azil Krnjača, uči srpski jezik, učestvuje u radu IDEAS-ovog Saveta izbeglica i koliko god je u njenoj moći pokušava da pomogne ostalim izbeglicama da lakše prebrode težak i neizvestan period života.

 

Tokom čekanja na rešavanje svog statusa, Lyse volonterski pomaže u centru za azil, koristeći svoja znanja iz medicine, ali i odlično znanje kirundi, engleskog i francuskog jezika. Najveća joj je želja da dobije azil u Srbiji, nastavi rad u struci i tako bude na raspolaganju svim ljudima kojima je potrebna medicinska pomoć. Ipak, pre svega bi želela da se što pre spoji sa porodicom, sa svoje troje dece. To joj daje snagu da nastavi dalje i bori za bezbedan, dostojanstven i bolji život.

 

Međutim, put do dostojanstvenog života u situaciji izbeglištva nije ni jednostavan, ni brz. Jedan od prvih koraka, odmah nakon podnošenja zahteva za azil, bilo je ulaženje u proceduru nostrifikacije visokoškolske diplome i priznavanja zvanja lekara koje je Lyse stekla nakon završetka osnovnih i doktorskih studija na medicinskom fakultetu Univerziteta Hope Africa u Budžumburi.

 

Stručni tim iz organizacije Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS založio se da ova hrabra lekarka nostrifikuje svoju diplomu. Sva neophodna dokumenta prosleđena su ENIC/NARIC centru, organizacionoj jedinici Agencije za kvalifikacije. Iako je zakonski rok za donošenje odluke Agencije 60 dana, procedura za klijentkinju IDEAS-a trajala je svega dvadesetak dana. Nakon donošenja pozitivne odluke o priznavanju visokoškolske diplome i zakonskog roka u kojem je bilo neophodno lično dostaviti odštampan i potpisan elektronski zahtev i kompletnu originalnu dokumentaciju, Lyse je preuzela Rešenje o priznavanju diplome sa kojom će, čim dobije radnu dozvolu u Srbiji, moći da potraži posao u struci.

 

Lyse ima ambiciju da u našoj zemlji nastavi svoje profesionalno usavršavanje. Zainteresovana je za specijalizaciju u oblasti ginekologije i mašta da školovanje nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na engleskom jeziku, ali i da dovoljno dobro nauči srpski kako bi mogla što bolje da se integriše u naše društvo i komunicira sa svojim budućim pacijentima na srpskom jeziku.

 

Kako bi se poboljšali uslovi da se tražioci azila i oni kojima je azil odobren u potpunosti integrišu u naše društvo, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, u saradnji sa Vladom Švajcarske realizuje projekat “Unapređenje integracije i inkluzije izbeglica u Srbiji“. U procesu nostrifikacije diplome mlade lekarke iz Burundija podršku je pružio i UNHCR u okviru Livelihood programa.