Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja, koju čine organizacije IDEAS, CRPC, DRC i Indigo, podnela je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru zbog incidenta koji se najverovatnije dogodio 5. oktobra 2020. godine u Apatinu, kada je grupa neidentifikovanih muškaraca presrela dva taksi vozila u kojima su se nalazila i deca izbeglice i, zbog njihove verske, nacionalne i etničke pripadnosti, pretila napadom na njihov život i telo. Na taj način ostvarila su se zakonska obeležja krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti koje su počinili iz mržnje zbog vere, nacionalnosti i etničke pripadnosti izbeglica sa Bliskog istoka koje su se nalazile u vozilima.

 

Na žalost, ovaj incident ne predstavlja usamljeni slučaj neprihvatljivog ponašanja prema deci izbeglicama i migrantima u Srbiji. Članice Koalicije su i ranije obaveštavale nadležne pravosudne organe o incidentima u kojima su neidentifikovane osobe ugrožavale i zlostavljale izbeglice i migrante i sve to snimale mobilnim telefonima i kačile na društvene mreže. Primećujemo da su zločini iz mržnje prema izbeglicama u Srbiji u porastu, ali i da odgovori pravosudnih organa do sada nisu bili dovoljno efikasni. Tako, na primer, javnost još uvek nije obaveštena o epilozima pretkrivičnih i krivičnih postupaka koji su pokretani protiv pripadnika ”Narodnih patrola”, ali i u pogledu mera koje su preduzete protiv administratora Facebook grupe ”Stop naseljavanju migranata” i pripadnika udruženja građana ”Levijatan”.

 

Članice Koalicije podsećaju da Ustav Republike Srbije propisuje u članu 49 da je zabranjeno i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti i da je odgovornost tužilačkih organa da efikasno gone i kažnjavaju sve pojedince koji se o ovu zabranu ogluše. Samo na taj način biće poslata jasna poruka da su ovakvi vidovi ponašanja neprihvatljivi i da u Srbiji postoji vladavina prava i nulta tolerancija na diskriminaciju, mržnju i nasilje.

 

Koaliciju za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja osnovale su organizacije Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC), Danski savet za izbeglice (DRC) i Indigo kako bi se na efikasniji način osigurala bezbednost dece izbeglica i migranata koja predstavljaju jednu od najugroženijih grupa dece s obzirom da su izloženi pojačanom riziku od nasilja, zlostavljanja, eksploatacije, zanemarivanja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije. IDEAS, CRPC, DRC i Indigo pozivaju sve relevantne aktere da se pridruže radu Koalicije i doprinesu da se osigura da jednaki standardi zaštite važe za svu decu u Srbiji, ali i da afirmišu koncept poštovanja dostojanstva svake osobe, kao i očuvanje njihovog psihičkog i fizičkog integriteta.