“Ljudi treba da budu tu za ljude, bez obzira odakle dolaze i gde se nalaze. Ako je Beograd svet, onda treba da budemo tu za sve, a ne samo za određene nacije ili pripadnike određenih interesnih grupa”, stava je Jelena Zorić, naša poznata novinarka koja se priključila REFUGEE BUDDY programu u želji da pomogne devojci koja je u Srbiju izbegla iz Burundija.

 

“Moja nova prijateljica Mediatrice je jedna neverovatna, mlada, prosvećena, društveno odgovorna žena koja me je već prilikom upoznavanja oduševila. Dolazimo sa različitih kontinenata, različite smo boje kože, govorimo različitim jezicima, ali smo toliko slične. Čak me po nekim stavovima podseća na mene kada sam bila njenih godina”, rekla je Jelena.

 

Jelena je istakla da su izbeglice u Srbiji neretko na meti ksenofobije, te da se svakodnevno moramo boriti za društvo koje će obezbediti ravnopravan položaj svima, bez obzira na etničko poreklo, boju kože ili neko drugo lično svojstvo.

 

“Samo tako će, čak i oni najskeptičniji, moći da spoznaju istinske vrednosti svakog čoveka, daju šansu sebi da upoznaju ljude koji su na prvi pogled drugačiji od nas, ali i daju šansu izbeglicama ne samo da se uklope u zajednicu, nego da, možda jednog dana, postanu i dobar uzor mladima, na primer”, dodala je Zorić.

 

Jelena i Mediatrice su se već dogovorile kako će provoditi zajedničko vreme.

 

“Odlučile smo da se družimo, ali i da radimo, a osnova našeg rada biće učenje srpskog jezika. Ipak, ono što je najvažnije je da je svaka od nas dobila novog prijatelja u životu, a to danas nije mala stvar”, zaključila je Jelena.

 

REFUGEE BUDDY program osmišljen je da kroz volonterski pristup ojača socijalnu koheziju na lokalnom nivou. Prijatelji izbeglica su članovi srpskog društva koji su motivisani da pruže neformalnu podršku izbeglicama u zajednici kroz druženje, razgovor, pomoć, profesionalni razvoj, upoznavanje izbeglica sa društvenim aktivnostima i lokalnim društvenim mrežama.  REFUGEE BUDDY program uspostavljen je u okviru projekta “Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji“ koji realizuje IDEAS, u saradnji sa Vladom Švajcarske.