Iako ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, brojna relevantna istraživanja i analize ukazuju na izuzetno nepovoljan položaj LGBT osoba u gotovo svim segmentima života. Neke od najvećih barijera sa kojima se LGBTI+ osobe suočavaju jesu široko rasprostranjene predrasude i stereotipi, snažna socijalna distanca, neprihvatanje u okviru sopstvene porodice, visok stepen nasilja, govor mržnje u javnom prostoru, problemi u okviru sistema zdravstvene zaštite. LGBTI+ osobe u nepovoljnijem su položaju u oblasti rada i zapošljavanja, što dovodi do povećanog rizika od siromaštva, kao i socijalne isključenosti.

Cilj projekta je unapređenje razvojnih napora u Srbiji podržavanjem institucija i zainteresovanih aktera u prelasku na inkluzivni model upravljanja koji omogućava puno učešće LGBTI+ zajednice u demokratskim procesima donošenja odluka. Projekat će uspostaviti dugoročne, sektorske preporuke za institucionalni razvoj koje će omogućiti vladi i njenim institucijama da strateški prilagođavaju usluge, reformišu se i bolje odgovore na potrebe LGBTI+ zajednice. Zadatak projekta je da ojača i zaštiti ljudska prava LGBTI+ građana i građanki stvaranjem neophodnih uslova koji bi doveli do uspostavljanja nacionalnog LGBTI+ mehanizma za koordinaciju. Takođe, omogućiće se efikasniji pristup mehanizmima za zaštitu ljudskih prava i poboljšati informisanost. Jedan od važnih ciljeva projekta je prikupljanje decentralizovanih kvalitativnih i kvantitativnih podataka kako bi se omogućio razvoj LGBTI+ politika zasnovanih na podacima i potrebama. Stvaranjem političke klime za uspostavljanje nacionalnog mehanizma za koordinaciju LGBTI+ pitanja, projekat uspostavlja dugoročna i održiva rešenja koja mogu garantovati kontinuitet razvoja i napredak u ovoj oblasti. Sve projektne aktivnosti pomoći će političkim akterima, donosiocima odluka, ali i organizacijama civilnog društva i aktivistima da unaprede kvalitet života ove društvene grupe.

Projekat je realizovao IDEAS, u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Gej lezbejskim info centrom, uz finansijsku podršku ambasade Velike Britanije.

Pogledajte naše publikacije: Borba koju borimo

                                             Od LGBTI života do politike