Iako je naveći broj dece izbeglica koji su registrovani u Srbiji uključen u obrazovanje u osnovnim školama širom zemlje, pripadnici ove ranjive grupe i dalje su izloženi diskriminaciji. Međutim, ovi slučajevi diskriminacije uglavnom ostaju nevidljivi.

 

S druge strane, u školski program u Srbiji nisu u dovoljnoj meri integrisane teme koje se odnose na ksenofobiju i štetne efekte diskriminacije. Budući da tolerancija treba da se uči u ranom uzrastu, od vitalnog značaja je povećanje broja inicijativa usmerenih upravo na decu u osnovnim školama.

 

Jedna od ovakvih inicijativa Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, osmišljena je da unapredi kvalitet u obrazovanju i podstakne inkluziju dece iz izbegličke populacije u naše društvo. Aktivnosti u cilju promovisanja ravnopravnosti i tolerancije će pomoći deci školskog uzrasta da shvate sve štetne posledice diskriminacije i ksenofobije i doprineće koheziji među decom u osnovnim školama.

 

U okviru projekta razvijena su tri stripa namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta koji se mogu koristiti za promovisanje različitosti i tolerancije prema deci izbeglicama i deci tražiocima azila. Stripovi će pomoći u podizanju svesti školske dece i nastavnika o štetnim posledicama diskriminacije i ksenofobije. Stripovi mogu biti i deo nastavnog materijala koji će učitelji i nastavnici moći da korise na časovima odeljenske zajednice, građanskog vaspitanja i drugih predmeta.

 

Stripove je osmislio i izradio Centar za istraživanje za razvoj društva IDEAS, u saradnji sa UNHCR-om.

 

Strip Škola tolerancije #1 možete preuzeti OVDE.

Strip Škola tolerancije #2 možete preuzeti OVDE.

Strip Škola tolerancije #3 možete preuzeti OVDE.