Dobijanjem ovog statusa uspostavljaju se dodatne mogućnosti za zagovaranje unapređenja ekonomskih i socijalnih prava osoba koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, ali i poveća vidljivost prepreka sa kojima se susreću. Specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija omogućava i učestvovanje na sednicama Saveta za ekonomska i socijalna prava i sednicama njegovih subsidijarnih tela i funkcionalnih komiteta, kao i u redovnim i tematskim sednicama Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

 

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava primila je obaveštenje Komiteta za nevladine organizacije Ujedinjenih nacija da joj je dodeljen Specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija. Dobijanjem ovog statusa uspostavljaju se dodatne mogućnosti za zagovaranje unapređenja ekonomskih i socijalnih prava osoba koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Naime, dobijanjem ovog statusa Inicijativi A 11 je omogućeno da, pored učestvovanja na sednicama Saveta za ekonomska i socijalna prava i sednicama njegovih subsidijarnih tela i funkcionalnih komiteta, učestvuje i u redovnim i tematskim sednicama Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i tim putem upozna Savet – koji sačinjava 47 zemalja članica Ujedinjenih nacija čiji se mandat rotira na svakih pet godina – sa problemima sa kojima se osobe ili grupe na teritoriji Republike Srbije susreću u uživanju svojih prava. Dodatno, ovim statusom Inicijativa A 11 će biti u mogućnosti da nezavisno učestvuje na svim konferencijama i događajima Ujedinjenih nacija otvorenim za organizacije sa Specijalnim konsultativnim statusom.


Ovakav vid učestvovanja pruža priliku da se poveća međunarodna vidljivost prepreka sa kojima se pojedinci i pojedinke ili grupe koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije susreću u ostvarivanju svojih ekonomskih i socijalnih prava, a takođe i omogućava drugim državama da se upoznaju sa stanjem u oblasti poštovanja ljudskih prava u našoj zemlji, te da podstiču Srbiju da preduzima korake ka unapređenju ljudskih prava.