Dajući doprinos borbi protiv kršenja ljudskih prava tražilaca azila i ljudi koji su u potrebi za međunarodnom zaštitom i njihovog neformalnog proterivanja sa evropskih granica, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS priključio se kampanji ”Not on our border watch”. Ova panevropska platforma okupila je veliki broj organizacija civilnog društva, kao i eksperata, pre svega iz oblasti azilnog prava, koji kontinuirano rade i na podizanju svesti o značaju poštovanja vladavine prava.

 

Cilj kampanje je da se Evropska unija (EU) i agencija Frontex, čiji je osnivač upravo EU, pozovu na odgovornost za na hiljade neformalnih proterivanja sa granica ljudi koji su u potrebi za međunarodnom zaštitom, kao i da se obezbedi efikasan pristup postupku azila. Organizacije i pojedinci okupljeni oko kampanje, pre svega, zahtevaju objašnjenje zašto se agencija Frontex, koju finansiraju svi evropski poreski obveznici, koristi za aktivno zaobilaženje principa EU, ali i kako je moguće da neka evropska agencija krši ljudska prava na našim granicama.

Sve organizacije i pojedinci okupljeni oko platforme ”Not on our border watch” posvećeni su radu na uspostavljanju zajedničkog cilja: sprečavanju neformalnog prisilnog vraćanja izbeglica sa granica, ali i osiguravanju efikasnog pristupa postupku azila.