Članstvom u Evropskom savetu za izbeglice i izgnanike (ECRE), IDEAS je potvrdio da deli zajedničke vrednosti sa velikim brojem organizacija okupljenim oko jedne od najuglednijih koalicija koja u svom mandatu ima zaštitu i unapređenje prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica.

Organizacija Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS postala je nova članica Evropskog saveta za izbeglice i izgnanike (ECRE), jedne od najuglednijih koalicija koja na evropskom nivou okuplja više od 100 organizacija iz 40 zemalja koje u svom mandatu imaju zaštitu i unapređenje prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica. IDEAS je time potvrdio da deli zajedničke vrednosti sa organizacijama okupljenih oko ECRE, pre svega kada je reč o promovisanju uspostavljanja poštenih i humanih politika i praksi azila u skladu sa međunarodnim pravom o ljudskim pravima.

IDEAS godinama unazad upravo radi na unapređenju javnih politika i praksi u oblasti zaštite izbeglica i migranata kako bi se osiguralo puno poštovanje njihovih ljudskih prava i uspostavio efikasan sistem upravljanja migracijama u Republici Srbiji. Azilom i migracijama IDEAS se najpre bavio iz perspektive zaštite dece i prvi rezultati bili su razvoj standardnih operativnih procedura za zaštitu dece izbeglica i migranata bez pratnje i razvoj usluge starateljstva, koja je implementirana kroz partnerstvo sa sistemom socijalne zaštite, a uz podršku UNHCR-a. Savet Evrope prepoznao je oba projekta kao dobre prakse u radu sa decom izbeglicama i migrantima u pregledu iz 2019. godine. Takođe, IDEAS kontinuirano pruža podršku deci izbeglicama i migrantima u smislu informisanja i rešavanja njihovog pravnog položaja u Republici Srbiji. Usled pojačanog antimigrantskog sentimenta u društvu, IDEAS je prepoznao važnost strateške borbe protiv govora mržnje i ksenofobije prema izbeglicama i migrantima, te je svoje aktivnosti usmerio i ka razgradnji predrasuda i stereotipa prema ovoj društvenoj grupi u javnom prostoru i borbi protiv manipulativnih ideologija i praksi utemeljenih u ksenofobičnim uverenjima.

Prijem u ECRE predstavlja još jedno priznanje rada IDEAS-a u oblasti zaštite ljudskih prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica, odnosno osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom. Članovi IDEAS tima imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ovom panevropskom koalicijom i učestvovanju u različitim inicijativama i aktivnosti kao što su ELENA i AIDA mreža.