Pojava zarazne bolesti COVID-19 u Srbiji uslovila je uvođenje vanrednog stanja od 15. marta do 6. maja 2020. godine i posezanje za različitim merama ograničenja i odstupanja od brojnih ljudskih prava, od kojih su neke mere i dalje ostale na snazi. Navedene okolnosti su se u značajnoj meri odrazile i na sveukupno funkcionisanje sistema azila u Srbiji, koji je u periodu neposredno pre, tokom ali i nakon ukidanja vanrednog stanja praktično „zamrznut“ u gotovo svim aspektima.


Publikacija ”Hod po žici” ima za cilj da predstavi efekte i posledice koje je vanredno stanje ostavilo na sistem azila u Srbiji, ali i da ponudi preporuke i rešenja čijom bi se primenom negativne posledice pandemije korona virusa amortizovale, a operativnost sistema azila u Srbiji održala na dostignutom nivou razvoja. Prvo poglavlje nudi opšti osvrt na kontekst u kome je sistem azila funkcionisao pre, tokom i neposredno nakon ukidanja vanrednog stanja. Nadovezuju se poglavlja koja daju opis svih faza kroz koje tražilac azila u Srbiji mora da prođe na putu do dobijanja međunarodne zaštite, a u okolnostima pandemije. Kada je reč o pravu na pristup teritoriji i postupku azila, ono je i u formalnopravnom smislu i u praksi bilo onemogućeno od sredine marta pa sve do prve polovine maja 2020. godine. Praksa kolektivnog proterivanja je nastavljena bez adekvatnih procesnih garancija i zaštite od prinudnog proterivanja i vraćanja, a registracija novopridošlih stranaca je u toku jednog perioda bila u potpunosti obustavljena. Neformalno i prinudno vraćanje u zemlje poput Severne Makedonije i Bugarske bez posebnih garancija prijema, a u kontekstu zdravstvenih rizika uslovljenih korona virusom, posebno je zabrinjavajuće.


Analiza uticaja epidemije zarazne bolesti Covid-19 na sistem azila u Republici Srbiji prati period od 1. januara do 30. juna 2020. godine i bavi se pristupom teritoriji, pristupom postupku azila, postupkom azila, uslovima smeštaja i lišenjem slobode izbeglica, migranata i tražilaca azila i pratećim posledicama. Svako poglavlje sadrži pregled različitih propisa koji su doneseni, menjani i ukidani neposredno pre, tokom i nakon ukidanja vanrednog stanja, a koji su po svojoj prirodi takvi da su izvršili manji ili veći uticaj na funkcionisanje sistema azila.


Publikaciju možete preuzeti ovde.