Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS započeo je realizaciju edukativno-sportskog projekta ”The Equalizer – Srbija” čiji su osnovni ciljevi kreiranje pozitivnog okruženja za učenike osnovnih škola, kao i pružanje podrške u učenju i razvijanju zdravih stilova života deci koja dolaze iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica.

Prema podacima kancelarije UNICEF-a u Srbiji iz 2019. godine, čak 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu, dok je dodatnih 30,2% u riziku da padne ispod linije siromaštva. Ova deca suočavaju se sa brojnim izazovima, od kojih se socijalna isključenost najteže prevazilazi. U okruženju koje ne vrednuje obrazovanje ili gde ne postoji osoba koja bi se aktivno uključila u pružanje podrške detetu, često se prepoznaju i poteškoće u učenju. Takođe, deca iz ranjivih grupa sklonija su dodatnim rizicima kao što su diskriminacija, vršnjačko nasilje, različiti poremećaji u socijalnom i emocionalnom razvoju i rizična ponašanja.

Svesni činjenice da je sport dobar resurs za socijalnu uključenost, učenici koji budu učestvovali u projektu imaće priliku da se, u zavisnosti od epidemiološke situacije, uključe u sportske aktivnosti, sa fokusom na fudbal ili e-sport. Paralelno biće realizovane radionice za unapređenje zdravih stilova života i prevenciju rizičnih ponašanja. ”The Equalizer – Srbija” osmišljen je tako da kontinuirano unapređuje akademske sposobnosti učenika kroz podršku u učenju, gradi njihovo samopouzdanje, samopoštovanje, ali i osećaj pripadnosti školskoj zajednici. Projekat će pružiti šansu i velikom broju mladih da iskuse prednosti i lepotu volonterskog rada u zajednici, što je još jedan od istaknutih ciljeva projekta. U prvoj fazi, program će se realizovati u Beogradu i Pančevu.

”The Equalizer” projekat nastao je u Izraelu i ujedinio je stotine volontera u misiji da pomognu budućim generacijama kako bi nastavili sa izgradnjom društva na stubovima istinskih vrednosti, pre svega ravnopravnosti, tolerancije i obezbeđivanja jednakih mogućnosti za svu decu.

Vrednosti projekta ”The Equalizer – Srbija” prepoznala je kompanija BIG tržni centri Srbije, te je svoju društvenu odgovornost pokazala kroz finansijsku podršku ovog programa u našoj zemlji.