Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS jedna je od više desetina organizacija civilnog društva koje su potpisale zajednički apel da evropske zemlje zaustave deportacije u Avganistan zbog pogoršane bezbednosne situacije u ovoj zemlji. Potpisnice apela takođe zahtevaju obezbeđivanje pristupa zaštiti Avganistanaca na svojoj teritoriji, kao i sprovođenje mera kojima bi se sprečila dalja eskalacija nasilja.

U zajedničkom apelu se navodi da situacija u Avganistanu ne dozvoljava povratak ljudi u zemlju bez rizika od ugrožavanja njihovih života. Nakon dve decenije, međunarodno vojno prisustvo u Avganistanu zvanično će se završiti u septembru ove godine. Kao odgovor na povlačenje međunarodnih trupa iz Avganistana, ionako teška bezbednosna situacija u celoj zemlji dodatno se pogoršava visokim nivoom nasilja nad civilima, uključujući i ciljana ubistva aktivista i novinara. Oštre borbe nastavile su se širom zemlje, a talibani su preuzeli kontrolu nad velikim brojem okruga, čak više od 50% teritorije države.

Prema izveštaju Misije Ujedinjenih nacija za pomoć u Avganistanu (UNAMA), ukupan broj žrtava tokom prvog kvartala 2021. godine bio je 1.783 (573 ubijenih ljudi i 1.210 ranjenih), što predstavlja porast od 29% u odnosu na isti period prošle godine. Izveštaj pokazuje i značajan porast broja žrtava među ženama i decom. Pandemija kovida 19 samo je dodatno otežala situaciju.

Ovaj apel značajan je i za kontekst Srbije u kojoj već godinama unazad najbrojniju izbegličku populaciju čine ljudi iz Avganistana. Više desetina predmeta tražilaca azila iz Avganistana je u ovom trenutku u fazi odlučivanja pred nadležnim organima Srbije i IDEAS smatra da se svi navedeni predmeti moraju sagledati u svetlu novonastale situacije.

Ovakva bezbednosna slika pojačala je zabrinutost organizacija potpisnica zajedničkog apela zbog sudbine ljudi koji su deportovani. Zato evropske zemlje treba da se usredsrede na sprečavanje dalje eskalacije nasilja u Avganistanu i solidarišu sa narodom ove zemlje pružajući mu zaštitu.

Zajedničku izjavu u celosti možete pročitati na sajtu Evropskog saveta za izbeglice i prognanike – ECRE.