Gej lezbejski info centar i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnji sa popularnim TV i pozorišnim glumcem i profesionalnim baletskim igračem, Dušanom Kaličaninom kreirali su kratki video humorističkog karaktera, ali sa važnom porukom da je kršenje ljudskih prava LGBT+ osoba nedopustivo u svim segmentima života, pa i na tržištu rada. Dušan Kaličanin poziva LGBT+ osobe koje zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta imaju problema na poslu da se jave kako bi dobile pravne savete.

 

Istraživanje koje su sprovele ove dve organizacije pokazuje da čak 93% LGBT+ radnika i radnica smatra da mehanizmi zaštite od diskriminacije u Srbiji nisu dovoljno razvijeni da bi ih zaštitili od diskriminacije na radu. Da kompanije uopšte ne sankcionišu zlostavljanje i diskriminaciju LGBT+ radnika i radnica smatra čak 53% ispitanih, 19% smatra da se donekle radi na uključivanju LGBTI+ zaposlenih, a samo 12% navodi da kompanije aktivno rade na inkluziji. Još jedan od problema sa kojim se suočavaju LGBT+ osobe, posebno u vreme pandemije Covid-19, jeste otežan pristup tržištu rada, dok je glavni egzistencijalni rizik gubitak posla s obzirom da veliki broj LGBT+ osoba radi u neformalnom sektoru ili na privremenim ugovorima.

 

Kako bi se pomoglo LGBT+ osobama da se suprotstave diskriminaciji i zlostavljanju na tržištu rada pokrenut je portal www.ispostuj.me koji ima za cilj da olakša dostupnost informacija građanima i građankama o tome šta je to diskriminacija i kako je prepoznati u oblasti rada i zapošljavanja. S obzirom da se diskriminacija i zlostavljanje retko prijavljuju nadležnima iz straha od dodatne viktimizacije i gubitka egzistencijalnih prihoda, organizacije IDEAS i Gej Lezbejski info centar daju direktnu podršku LGBT+ osobama kojima je potreban savet ili besplatna pravna pomoć zbog doživljene diskriminacije ili zlostavljanja, kao i onima koji smatraju da njihova kompanija ne tretira na jednak način sve zaposlene.

 

Portal ispoštuj.me deo je kampanje #UvekSvoji koja je pokrenuta u okviru projekta ”Dostojanstvo na radu – podrška razvoju diverziteta na radu i unapređenju zaštite socio-ekonomskih prava” koji partnerski realizuju Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Gej lezbejski info centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru programa MATRA.