„Mladi odrastaju na društvenim mrežama na kojima se, nažalost, često mogu videti ksenofobični komentari. Ljudi su negativno raspoloženi prema izbeglicama, a ono što mene najviše u svemu tome brine jeste neznanje“, smatra Anđela Šemić, savetnica za integraciju u Centru za istraživanje i razvoj društva IDEAS koja se pridružila volonterskom REFUGEE BUDDY programu kako bi pružila podršku Jose Danielu, mladom Kubancu koji novi život želi da započne u Srbiji.

 

Anđela je dodala da joj je drago što se sprijateljila baš sa izbeglicom sa Kube jer je to prilika da poruči ljudima u Srbiji da izbeglice nisu samo ljudi koji beže iz zemalja koje su zahvaćene oružanim sukobima:

 

“Neophodno je ljudima više objašnjavati šta su sve ljudska prava, jer ih svakoga dana uživamo u velikom broju situacija kojih nismo ni svesni. Tako jedno od ljudskih prava jeste i pravo na zdravstvenu zaštitu, a izostanak adekvatnog lečenja i potrebne terapije ugrožava to pravo, što je bio jedan od razloga izbeglištva mog novog poznanika.“

 

Anđela kaže da je, kada je upoznala Jose Daniela, najviše bila iznenađena njegovom skromnošću i racionalnim pogledima na život:

 

„Uspeo je potpuno razumno da sagleda celu svoju životnu situaciju. Uprkos svemu što je proživeo, spreman je i motivisan da učini sve da se što bolje uklopi u naše društvo i započne jedan novi i kvalitetniji život. On ne želi da bude predmet nečijeg sažaljenja, nego želi da ima mogućnost da dostojanstveno živi i radi.”

 

Već nakon prvog susreta, Anđela i Jose Daniel su se dogovoriti da će druženje iskoristiti i da jedno drugo nauče različitim jezicima. Anđela će svog novog prijatelja učiti srpski, ali se nada da će i ona naučiti bar osnove španskog jezika, s obzirom da je Jose Daniel upravo profesor španskog jezika.

 

REFUGEE BUDDY program osmišljen je da kroz volonterski pristup ojača socijalnu koheziju na lokalnom nivou. Prijatelji izbeglica su članovi srpskog društva koji su motivisani da pruže neformalnu podršku izbeglicama u zajednici kroz druženje, razgovor, pomoć, profesionalni razvoj, upoznavanje izbeglica sa društvenim aktivnostima i lokalnim društvenim mrežama. 

 

REFUGEE BUDDY program uspostavljen je u okviru projekta “Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji” koji realizuje IDEAS, u saradnji sa Vladom Švajcarske.