Edukacija

Naziv: Jačanje sistema dečje zaštite dece izbeglica bez pratnje

Govornici:

Mirjana Cojbašić, zaminica ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Francesca Bonelli, šefica predstavništva UNHCR-a u Srbiji

Marko Milanović, direktor IDEAS

Ljubimka Mitrović, UNHCR

Uroš Živoković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ivana Krstić, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu