Edukacija

Naziv: Identifikacija, registracija i privremena zaštita dece izbeglica i migranata

Eksperti/kinje: Uroš Živoković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nikola Kovačević, IDEAS

Zorana Teodorović, IDEAS