Marko Milanović

Marko Milanović direktor Oblasti ekspertize: socijalna inkluzija, razvoj politika u oblasti zaštite izbeglica i migranata, dece, starijih, osoba sa invaliditetom, LGBTI, žrtava trgovine ljudima, ljudska

Pročitajte više »

Nataša Zečević

Nataša Zećević Mlađa savetnica za javne politike Oblasti ekspertize: socijalna zaštita, zaštita prava dece, izbeglica i migranata, osoba sa invaliditetom i starijih osoba

Pročitajte više »

Lidija Milanović

Lidija Milanović Viša savetnica za socijalnu zaštitu Oblasti ekspertize: razvoj sistema socijalne zaštite, izrada strateških dokumenata i podzakonskih akata u socijalnoj zaštiti, supervizija, edukacije i

Pročitajte više »

Biljana Lajović

Biljana Lajović saradnica u oblasti podsticanja razvoja dece i mladih Oblast ekspertize: izrada propisa i strateških dokumenata, zakona, podzakonskih akata (pravilnika) u oblasti profesionalnog razvoja

Pročitajte više »
expert

Tamara Vlaškalin

Tamara Vlaškalin viša savetnica za javne politike Oblasti ekspertize: antidiskriminatorno izveštavanje, izveštavanje o manjinskim i marginalizovanim grupama, medijska pismenost, eksterna komunikacija, ljudska prava, zaštita od

Pročitajte više »
expert

Predrag Azdejković

Predrag Azdejković specijalista za LGBT+ Oblast ekspertize: LGBTI, medijska etika, kultura i umetnost, grafički dizajn, filmska produkcija, pozorišna produkcija, eksterna komunikacija, medijsko izveštavanje, kreativno pisanje,

Pročitajte više »