Istraživanja i analize

Mit o četiri zida – istraživanje o porodičnom životu LGBTIQ+ osoba

maj 16, 2023

Život LGBTIQ+ građana i građanki u Srbiji odvija se u pretežno negativnoj i povremeno neprijateljski nastrojenoj društvenoj atmosferi karakterisanoj negativnim i na predrasudama zasnovanim stavovima, koji neretko dolaze i od strane donosioca odluka i javnih ličnosti. Neadekvatna primena zakona u oblasti zaštite od nasilja, govora mržnje i diskriminacije, manjak efikasnih ...

PROČITAJTE VIŠE

Usamljenost i društvena izolacija kod starijih osoba

april 12, 2023

Analiza predstavlja prikaz podataka o položaju starijih osoba u Srbiji u različitim oblastima, uključujući učešće u aktivnostima u zajednici, učestalost kontakata sa porodicom i prijateljima, veličinu socijalne mreže, emocionalnu podršku, podršku za dnevne aktivnosti, korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija, zdravlje i zdravstvenu zaštitu i socijalno samopouzdanje.

PROČITAJTE VIŠE

Uticaj pandemije Covid-19 na starije u gradu Beogradu

maj 15, 2022

Pandemija COVID-19 predstavlja najveću javno-zdravstvenu krizu sa kojom se svet suočio u poslednjih sedamdeset i više godina. Svetska zdravstvena organizacija 30. januara 2020. godine proglasila je epidemiju COVID-19 globalnom zdravstvenom pretnjom, dok je 11. marta iste godine proglašena pandemija. U Republici Srbiji je prvi slučaj COVID-19 zabeležen 6. marta, a ...

PROČITAJTE VIŠE

Rezultati Godišnjeg LGBTI+ istraživanja 2020

maj 14, 2020

LGBTI+ građani i građanke suočavaju se sa izuzetno visokim nivoom nasilja i diskriminacije, a država i dalje ne ulaže dovoljno napora da se ovakvo stanje promeni, rezultati su Godišnjeg LGBTI+ istraživanja 2020. koje su sproveli Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Gej lezbejski info centar GLIC, koje je ...

PROČITAJTE VIŠE

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

mart 1, 2019

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika. Izveštaj OHCHR-a iz 2015. godine ukazuje da je diskriminacija LGBTI+ osoba u svetu rada i dalje široko ...

PROČITAJTE VIŠE

Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u republici srbiji

novembar 18, 2017

Deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu i fleksibilnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom. Iako je poslednjih godina došlo do značajnijeg poboljšanja na nivou pravnog okvira, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dalje ...

PROČITAJTE VIŠE

Borba koju borimo

oktobar 5, 2017

Deset terenskih istraživača je tokom godinu dana prikupljalo etnografske podatke, odnosno životne priče LGBTI osoba kako bi na istinskim primerima ljudskih sudbina pokazali uticaj manjkavosti različitih politika. Životne priče su objavljenje kao publikacija pod nazivom „Borba koju borimo” kako bi demonstrirali uticaj različitih problema i prepreka na svakodnevne živote LGBTI ...

PROČITAJTE VIŠE

Pravo žena sa invaliditetom na roditeljstvo i porodicu

decembar 30, 2016

Iako je pravo na reproduktivno zdravlje i porodicu jedno od osnovnih ljudskih prava, garantovano različitim međunarodnim i nacionalnim propisima, ono je i dalje u velikoj meri nedostupno ženama sa invaliditetom. Ovu studiju realizovale su u partnerstvu organizacije IZ KRUGA i IDEAS, a uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ...

PROČITAJTE VIŠE