Pravilnik o pripravnickom stazu, programu i nacinu polaganja ispita za licencu

Projekat: Izrada pravilnika o pripravničkom stazu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

 

O projektu:

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o obavljanju pripravničkog staža, odnosno polaganja ispita za licencu još nisu utvrđeni. Ova činjenica ugrožava celokupan sistem licenciranja stručnih radnika i saradnika.

Svrha projekta je da se unapredi pripravnički program i standardizuje ispit za polaganje za licencu. Drugim rečima, cilj projekta je stvaranje uslova za obavljanje pripravničkog staža i standardizacija ispita za licencu, kroz:

  • Izradu Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti
  • Izradu priručnika za polaganje ispita za licencu.

Kao očekivani ishod posle donošenja ovog Pravilnika je bolja usluga za krajnje korisnike, kao i unapređen proces organizacione socijalizacije i process usvajanja znanja tokom pripravničkog staža. Ovo treba da kao ishod ima to da stručni radnici nakon završenog pripravničkog staža imaju bolje kompetencije za dalji rad u oblasti socijalne zaštite. Pravilnik o pripravničkom stažu I ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti usvojen je 2016. godine.

Projekat je finansiran od strane Catholic Relief Services.