Jačanje sistema zastite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom

 

Projekat: Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom

 

O projektu:

Srbija je jedna od glavnih zemalja na putu migranata ka zapadnoj Evropi. Procenjuje se da je 2015. godine kroz Srbiju prošlo preko pola miliona migranata, a među njima je 20% do 30% dece. Osiguranje prava ove dece prilikom prolaska kroz Srbiju je prioritet kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou.

Srbija ima razvijen sistem zaštite dece, koji treba da odgovori na potrebe najugroženije dece. Međutim, Srbija se prvi put u savremenoj istoriji suočava sa masovnim migracijama iz azijskih zemalja, i sadašnji sistem nije dovoljno fleksibilan kako bi odgovorio na ove izazove. Iz tog razloga, sistem za zaštitu dece mora se prilagoditi kako bi se efikasno odgovorilo na trenutne potrebe najugroženije dece izbeglica, posebno dece koja su odvojena od roditelja ili su maloletnici bez pratnje. U ovom smislu ključnu ulogu imaju centri za socijalni rad, koji procenjuju ranjivost dece izbeglica. Oni takođe imaju uloge organa starateljstva. To znači da donose odluke o deci bez pratnje i razdvojenoj deci i imenuju pojedinačne staratelje koji osiguravaju da prava deteta budu ostvarena.

Cilj projekta je kreiranje procedura za identifikovanje ranjivosti kako bi se obezbedilo upućivanje na usluge, kao i brza procene u cilju zaštite najboljeg interesa deteta  koje je riziku. Kako bi se unapredilo prepoznavanje dece izbeglica koja se nalaze u posebnom riziku prilikom masovnih migracija, kreirane su Standardne operativne procedure za zaštitu dece izbeglica/migranata, koje su usvojene od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat je finansiran od strane UNICEF-a.