Budi svoj – razvoj veština za samostalni život dece i mladih koji napuštaju alternativno staranje

Projekat: Budi svoj – razvoj veština za samostalni život dece i mladih koji napuštaju alternativno staranje

 

Deca koja izlaze iz sistema alternativnog staranja su jedna od najranjivijih grupa stanovništva. Oni najčešće nemaju podršku porodice, niti dovoljno veština potrebnih za samostalan život, kao što je to na primer učešće u tržištu rada. Jedna od najvećih barijera sa kojima se deca koja izlaze sa alternativnog staranja suočavaju je teškoća da pronađu i zadrže posao zbog nedovoljno razvijenih veština potrebnih za učešće u tržištu rada i niske podrške porodice. Nemogućnost da obezbede osnovnu egzistenciju, veliki broj mladih dovodi u značajan rizik od beskućništva, radne i seksualne eksploatacije.

Cilj projekta je da razvije uslugu podrške za mlade koji napuštaju sistem alternativnog staranja, tako da pospeši njihove šanse za samostalan život. Razvoj usluge podrazumeva izradu program rada usluge, evidencije i dokumentacije i pilotiranje usluge.

Projekat je finansiran od strane Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.