Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS oštro osuđuje opasnu kampanju koja se na društvenim mrežama vodi protiv novinarke N1 Nataše Kovačev. Iznošenje neistina i tendenciozno manipulisanje neproverenim informacijama čiji je cilj širenje ksenofobičnih stavova u javnom diskursu, a kojima se služe ekstremno nacionalistički orijentisane grupe i pojedinci ne nanose štetu isključivo novinarki televizije N1, nego našem društvu u celini.

Novinarka Nataša Kovačev je samo jedna u nizu žrtava antimigrantskog i antiizbegličkog narativa koji u Srbiji poprima sve veće razmere i koji je usmeren na izbeglice, migrante i tražioce azila, ali i na novinare i novinarke koji izveštavaju na odgovoran i profesionalan način, poštujući etičke standarde profesije. Posebno zabrinjava činjenica da kreatori ksenofobičnih vesti na društvenim mrežama sve češće targetiraju grupe i pojedince koji na direktan ili indirektan način pomažu izbeglicama i migrantima.

Lažne vesti o ”masovnom naseljavanju migranata” ili ”vraćanju više stotina hiljada migranata iz Austrije”, koje nikada nisu potkrepljene ni jednim dokazom, izjavom zvaničnika, niti pravnim argumentima, doprinele su porastu ksenofobije u našem društvu. Kao organizacija civilnog društva koja se bavi javnim politikama, želimo da naglasimo da su, iako je kroz Srbiju od 2016. godine prošlo nešto više od 700.000 izbeglica i migranata, na osnovu Sporazuma o readmisiji između Srbije i Evropske zajednice istekli svi rokovi da se bilo koja od ovih osoba vrati nazad. Isto tako, treba imati u vidu da je nakon 2016. godine značajno smanjen broj izbeglica i migranata koji ulaze u Srbiju, te da je u proseku manje od 10.000 osoba izrazilo nameru da traži azil na godišnjem nivou. Ukupan broj osoba koje je steklo pravo na azil u Srbiji je 185, a barem 40% njih napustilo je Srbiju, tako da u Srbiji duži vremenski period boravi tek nešto više od 100 osoba.

Isto tako podsećamo javnost da je Srbija potpisnica Konvencije o statusu izbeglica, da je sa njenih prostora i prostora bivše Jugoslavije tokom 90-ih godina otišlo na stotine hiljada ljudi iz istih razloga zbog koga to danas čine Sirijci, Iračani i Avganistanci, a da iz naše zemlje odlazi oko 50.000 državljana Srbije godišnje.

Upozoravamo da je narativ utemeljen u predrasudama, diskriminatornom mišljenju i govoru mržnje poprimio zabrinjavajuće razmere što za posledicu ima diskvalifikaciju i generalizaciju jedne od najranjivijih društvenih grupa – izbeglica i migranata.

Apelujemo na najširu javnost da ne podleže lažnim vestima koje generišu bes, mržnju i pretnje prema onima koji na profesionalan način obavljaju svoj posao, u duhu vrednosti koje propisuje i srpski Ustav i međunarodni standardi ljudskih prava i novinarski kodeks. Pozivamo nadležne institucije da hitno pronađu i sankcionišu direktne i indirektne počinioce napada na novinarku Natašu Kovačev kako bi se zaustavila atmosfera u kojoj je ugrožena i njena lična bezbednost.