Vesti

IDEAS – nova članica Evropskog saveta za izbeglice i izgnanike (ECRE)

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS postala je nova članica Evropskog saveta za izbeglice i izgnanike (ECRE), jedne od najuglednijih koalicija koja okuplja više od 100 organizacija iz 40 zemalja koje u svom mandatu imaju zaštitu i unapređenje prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica.

PROČITAJTE VIŠE

Inkluzivna umetnost: Zajedno smo jači

Trogodišnja uspešna primena projekta UNHCR-a i UNDP-a ”Lokalne inicijative za bolju socijalnu uključenost mladih Roma i Romkinja u Srbiji” obeležena je krajem prošle godine virtuelnom izložbom radova čiji su autori i autorke bili mladi Romi, izbeglice i tražioci azila.

PROČITAJTE VIŠE

Frančeska Boneli (UNHCR): Zabrinuta sam zbog porasta ksenofobije

Dati ljudski lik brojkama, objašnjavati razloge za beg izbeglica, pisati o njihovim sposobnostima i ljudskom kapitalu, njihovom doprinosu društvu umnogome bi pomoglo da se razveju zablude, smatra Frančeska Boneli, šefica Predstavništva Agencije UN za izbeglice (UNHCR) u Srbiji.

PROČITAJTE VIŠE

Staratelji i vaspitači – ”druga” porodica za decu bez pratnje

Dečaku Mustafi Srbija nije bila samo usputna stanica na dugom i iscrpljujućem izbegličkom putu, nego drugi dom, a staratelj, vaspitačica, pa čak i njegovi bivši poslodavci – druga porodica. Njihova zajednička želja je da se uskoro, pod drugačijim i lepšim okolnostima, opet sretnu i zagrle.

PROČITAJTE VIŠE

FOUNDING OF A COALITION FOR THE PROTECTION OF REFUGEE AND MIGRANT CHILDREN FROM ABUSE AND NEGLECT

Reponse to an inadequate reaction of state authorities and CSOs toward protection of safety of refugee and migrant children

PROČITAJTE VIŠE

REFUGEES AND MIGRANTS ARE LEAVING, XENOPHOBIA REMAINS

The evolution of anti-refugee sentiment in public discourse in Serbia

PROČITAJTE VIŠE

SAFE SPACE FOR WOMEN – A NEW SERVICE IN THE ASYLUM CENTER IN KRNJAČA

Refugee women are often insufficiently aware about the legal system of the country they are in, and about integration opportunities. They are victims of gender-based violence very often and thus in need of adequate protection and safe space.

PROČITAJTE VIŠE

CRIMINAL CHARGES FOR THREATS TO SAFETY OF REFUGEES

As a result of an increasing number of cases of spreading religious and ethnic hatred and intolerance against refugees and migrants, the Coalition intensifies its activities and informs the judiciary about the incidents

PROČITAJTE VIŠE

A BOY WALKING TO FREEDOM

Unaccompanied and separated children represent one of the most vulnerable groups among the refugee population and thus often need international protection.

PROČITAJTE VIŠE

THE A 11 INITIATIVE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHT GRANTED ECOSOC SPECIAL CONSULTATIVE STATUS

A11 – Initiative for Economic and Social Rights promotes advancement of economic and social rights of individuals and groups and, by its actions, encourages Serbia to take steps towards advancement of human rights.

PROČITAJTE VIŠE

CHILDREN MUST BE REGISTERED INTO BIRTH REGISTRIES AT BIRTH

European Commission again calls on Serbia to change legislation preventing registration of children of undocumented parents

PROČITAJTE VIŠE

COMMUNITY SUPPORT TRAININGS FOR ASYLUM SEEKERS

Veliki broj tražilaca azila u Srbiji ima potrebu za psihološkom i psihijatrijskom podrškom, ali i za dodatnim informacijama u vezi sa zaraznim bolestima.

PROČITAJTE VIŠE

Osnovana Koalicija za zaštitu dece izbeglica/migranata od zlostavljanja i zanemarivanja

Odgovor na nedovoljno efikasno reagovanje državnih organa i OCD u zaštiti bezbednosti dece izbeglica/migranata

PROČITAJTE VIŠE

Izbeglice i migranti odlaze, ksenofobija ostaje

Kako se u javnom diskursu u Srbiji razvio negativni sentiment prema izbeglicama

PROČITAJTE VIŠE

Siguran prostor za žene – nova usluga u azilnom centru u Krnjači

Žene izbeglice su često nedovoljno upoznate sa pravnim sistemom zemlje u kojoj se nalaze, sa mogućnostima za integraciju, a neretko su i žrtve rodno zasnovanog nasilja, te im je neophodna adekvatna zaštita i siguran prostor.

PROČITAJTE VIŠE

Krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti izbeglica

Zbog sve češćih slučajeva širenja verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti prema izbeglicama i migrantima, Koalicija je intenzivirala svoj rad i kroz obaveštavanje pravosudnih organa o incidentima

PROČITAJTE VIŠE

Dečak koji pešači ka slobodi

Deca bez pratnje roditelja i/ili staratelja predstavljaju jednu od najranjivijih grupa među izbegličkom populacijom, te im je često potrebna međunarodna zaštita.

PROČITAJTE VIŠE

Inicijativi A 11 dodeljen specijalni konsultativni status pri ekonomskom i socijalnom savetu UN

Inicijativa A 11 zalaže se za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava pojedinaca i grupa i svojim aktivnostima podstiče Srbiju da preduzima korake ka unapređenju ljudskih prava.

PROČITAJTE VIŠE

Deca moraju biti upisana u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenje

Evropska komisija ponovo pozvala Srbiju da izmeni propise koji sprečavaju upis dece čiji roditelji nemaju dokumente

PROČITAJTE VIŠE

Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila

Veliki broj tražilaca azila u Srbiji ima potrebu za psihološkom i psihijatrijskom podrškom, ali i za dodatnim informacijama u vezi sa zaraznim bolestima.

PROČITAJTE VIŠE